درباره گالری عکسهای قبل وبعد از عمل جراحی زیبایی بینی

روشهاهای سنتی  وقدیمی  جراحی زیبایی بینی تقریبا کنار گذاشته شده اند , زیرا هدف این جراحیها شفای بیمار بود ولی در عصر حاضر اغلب جراحیهای زیبایی بینی , برای زیباتر نشان دادن بینی در چهره بیمار انجام میشود و هدف از جراحی زیبایی بینی باید فقط ترمیم عیوب بینی و متناسب کردن آن با چهره بیمار باشد در بیماران رینوپلاستی ترمیم عیوب بینی ودر بیماران رویژن بازگرداندن بینی طبیعی بعد از عمل ناموفق قبلی انجام میشود من در مقالات وسخنرانیهای خود به این مورد تاکید میکنم که بینی زیبا , بینی است که متناسب چهره بیمار باشدو وعیوب بینی برداشته شود از شما دعوت می کنیم از گالری دکتر نعیمی و نمایش شرح مفصل عمل هر بیمار دیدن فرمائید.